Luova ajattelu tarvitsee ja suorastaan rakastaa strategisuutta.
Äkkiseltään voi kuulostaa oudolta, sillä strategia on totuttu näkemään kovana bisneksenä ja luova työ vapaana virtauksena, jota strategiat kahlitsee ja kaventaa.

Todellisuudessa selkeä strategia ruokkii luovuutta ja uuden kehittämistä. Luovan ajattelun on todettu tarvitsevan aikaa, vapautta ja tilaa. Ja kirkas, selkeästi viestitty strategia on juuri se, joka voi tätä ajattelun vapautta tuottaa.

Tässä kirjoituksessa avaan tarkemmin ajatusta hyvän strategiaviestinnän ja organisaation innovatiivisuuden yhteydestä porautuen syvemmälle luovuuden, ongelmanratkaisun ja ajattelun ytimeen.

Miten selkeys liittyy luovuuteen?

Kehittääkseen luovuuttaan, organisaation on ensin kehitettävä strategiaviestintäänsä. Ilman selkeää suuntaa ihmisten innovointikyvykyydeltä tai luovalta ajattelultakaan ei voi odottaa kovin suuria.

Syy selkeän suunnan merkitykseen löytyy syvältä ihmisen biologiasta ja evoluution meihin koodaamista mekanismeista: ihmisen ensisijainen tehtävä on selviytyä ja vasta välttämättömien perustarpeiden varmistamisen jälkeen kapasiteettia voi vapautua hengissä selviämisen kannalta ei-niin-tärkeisiin toimintoihin – kuten luovaan ajatteluun.

Epävarmuus, hähmäisyys ja suunnattomuus aktivoivat jatkuvasti selviytymistoimintoja. Ellei mieli voi olla varma ja luottavainen, suojelujärjestelmä kokee tarpeelliseksi varata aivokapasiteettia, huomiota ja energiaa valmiustilan ylläpitoon ja tilanteen tarkkailuun. Samalla se tihkuttaa jatkuvasti myös stressihormoneja kehoon. Varmuuden vuoksi, jotta tilanteen tullen ihminen on valmis selviytymistaistoon.

Epätietoisuus onkin yksi ihmisten pahimmista energiasyöpöistä, ajattelukapasiteetin kuluttajista ja kuormittajista. Ja samalla luovan ajattelun suurin este.

Strategian tehtävä on selkeyttää työtä

Strategian tehtävä onkin ennen kaikkea luoda ihmisille selkeyttä ja luottamuksen tunnetta heidän työhönsä. Korulausein kirjatun julistuksen sijaan strategia kannattaa nähdä enemmän oppaana, joka on olemassa tarjotakseen ihmisten päivittäiselle työlle päämäärän ja merkityksen ja kirkastaakseen toiminnan fokuksen.

Hyvä strategia vastaa ihmisten kaipaamiin ja työn arjessa toistuvasti esiin nouseviin kysymyksiin kuten: miksi ja kenelle työtä tehdään, mitä on odotettavissa, tuleeko oma työni muuttumaan jotenkin ja jos niin miten, mitä minulta odotetaan, mihin minun tulee työssäni panostaa, mikä työssäni on tärkeää.

Parhaimmillaan strategia on johtamisen työkalu, joka viestii ihmisille, mihin suuntaan olemme yhdessä menossa ja miten. Kuten muutkin hyvät arjen manuaalit se hälventää epätietoisuutta, vähentää ihmettelyä ja mitä nyt pitäisi tehdä -pohdintoja.

Selviytymisestä suunnitteluun

Hyvä strategiaviestintä vahvistaa organisaation psykologista turvallisuutta rakentaen ihmisille siltaa tästä hetkestä tulevaisuuteen ja auttaa näkemään oman työnsä roolin isossa yhteissä kuvassa. Strategian voima organisaation luovuuden aisaparina perustuukin siihen, että selkeästi ja ymmärrettävästi viestittynä se kykenee vapauttamaan ihmisten aivot ja energian selviytymisestä suunnitteluun.

Kun epätietoisuus tulevaisuudesta, suunnasta, odotuksista ja omasta roolista ei kuluta kaikkea kaistaa, ajattelua alkaa vapautua muuhunkin – esimerkiksi innovointiin ja uusien ratkaisujen etsimiseen tuttujen ja turvallisten ajatusmallien ulkopuolelta.

Jos siis organisaation tavoitteena on kehittyä, uudistua tai tuottaa uusia ajatuksia, liikkeelle olisi lähdettävä strategian selkeyttämisestä ja sen varmistamisesta, että jokainen kokee olonsa turvalliseksi ja tietää mihin ollaan menossa ja mitä odottaa.

Ella Koota

p.s. Jos kaipaat apua ihmislähtöiseen, turvaa vahvistavaan strategiaviestintään, autamme mielellämme. <3