Työelämä pirstaloituu, yhä useampi työllistää itse itsensä ja tekee töitä niiden tahojen kanssa, joilla on samankaltainen näkemys tulevaisuudesta. Työn murros muuttaa valtasuhteita ja rooleja jokaisella työpaikalla: päätösvalta siirtyy lähemmäs asiakasta, itseohjautuville tiimeille.

Ei ihme, että työn merkityksellisyydestä, purposesta, puhutaan enemmän kuin koskaan ennen. Perinteisten rakenteiden murentuessa ammatillinen identiteetti ja osaaminen ovat murroksessa. Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan nyt siellä, missä on totuttu suorittamaan ennalta määrättyjä tehtäviä (aiheesta tarkemmin mm. Perttu Pölösen kirjassa Tulevaisuuden lukujärjestys).

Yhä useampi tunnistaa, että työn merkityksellisyydestä on tulossa kilpailuetu, ellei se ole sitä jo nyt. Parhaat osaajat liittyvät osaksi merkityksellisiä tarinoita. Syy-seuraussuhde merkityksellisyyden tunteen ja työntekijäkokemuksen, motivaation ja tuottavuuden välillä on osoitettu useissa tutkimuksissa samoin kuin työntekijäkokemuksen merkitys asiakaskokemukseen ja siten sekä myynnin onnistumiseen että asiakasuskollisuuden luomiseen.

Kannattava kasvu tavoitteena ei inspiroi (kuin omistajia)

Tästä syystä strategian merkityksellistäminen tarinaksi on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Merkitys antaa syyn olemassaololle, suunnan sekä organisaation että ihmisten kehittämiselle ja kehittymiselle. Merkitys nivoo työn asiakasarvon tuottamiseen ja yhteiskunnalliseen kehykseen omistaja-arvon sijaan.

Se luo ainutlaatuisuuden ja ylpeyden tunnetta omasta työstä, kollegoista ja työpaikasta. Sen myötä ihminen ei koe enää olevansa vain pelinappula kannattavan kasvun palapelissä, vaan tärkeä osa jotain isompaa.

Kyse on siitä, mihin yritys tarinansa ja intohimonsa fokusoi.

Merkityksellinen tarina yhdistää strategisen tavoitteen ja ihmisten motiivit. Perinteisesti yrityksen tarina on kuvattu strategiassa kannattavuutena tai kannattavana kasvuna. Tämä ei täytä edellisiä merkityksellisen tarinan fundamentteja. Kärjistetysti sanottuna vain harva motivoituu siitä, että saa olla kannattavaa kasvua tuottava resurssi.

Kannattava kasvu vai parempi huominen asiakkaille ja jälkipolville.
Kumpaa tarinaa sinä intohimoisemmin rakentaisit?

Kannattavuus on jokaisen yrityksen elämänehto. Se ei ole ainutlaatuinen, eikä se kuvaa asiakasarvon tuottoa tai henkilöstön, tuotteiden ja palveluiden erityisyyttä. Siksi se ei auta ihmistä näkemään oman työn todellista merkitystä. Motivoiva tarina syntyy esimerkiksi siitä, miten työtapoja ja aikaan saatuja lopputuloksia uudistetaan niin, että yhtä aikaa luodaan asiakkaille entistä parempaa arvoa ja terveellisempää ja turvallisempaa huomista jälkipolville.

Tällöin ihminen pystyy näkemään, että hän voi omalla toiminnallaan tehdä isoja, hyviä asioita yhdessä muiden kanssa. Asioita, joihin ei yksin pystyisi.

Tarina yhteisestä tulevaisuudesta inspiroi ja luo turvaa

Talousluvut eivät enää riitä suunnan viitoittamiseen, jos ne ovat koskaan siihen todella riittäneetkään. Tarvitaan uudenlainen keskustelukulttuuri ja tapa viestiä merkityksestä.

Merkityksen viestimisellä ja juurruttamisella organisaatioon on suora yhteys menestykseen. PwC:n tekemässä tutkimuksessa yli 90% yrityksistä, joissa ihmiset kokivat ymmärtävänsä oman työnsä merkityksen, kasvaa alansa keskivertoa nopeammin ja kannattavammin. Työnsä merkityksen arvontuotossa ymmärtävistä 63% kertoi olevansa motivoitunut (31% niissä, joissa tähän ei ollut panostettu) ja 65% koki tekevänsä työtään intohimoisesti (32% niissä, joissa tähän ei ollut panostettu). Lue teemasta ja tutkimuksesta tarkemmin Harward Business Reviewstä, Sally Blountin ja Paul Leinwandin artikkelista Why are we here?.

Kutsumme strategiatarinoita Valoriassa tulevaisuustarinoiksi. Tämä siksi, että ollakseen toimintaa ohjaava, tarinan on luodattava tulevaisuuteen.

Olemme usein apuna silloin, kun strategiakausi on aluillaan ja uutta strategiaa luodaan tai se on juuri valmistunut ja sen organisaatioon juurruttamiseksi tarvitaan yhtä aikaa inspiroiva ja turvallinen tarina.

Tulevaisuustarinan tärkein elementti on perustehtävä, joka on yhtä aikaa sekä turvasatama että tulevaisuuden inspiraation, intohimon ja merkityksellisyyden lähde. Perustehtävä luo myös tärkeimmän asiakasarvon. Kun perustehtävää peilataan tiedettyyn tai oletettuun tulevaisuudenkuvaan: toimintaympäristön, henkilöstön ja asiakkaiden tarpeiden muutokseen halutulla aikavälillä, perustehtävä rikastuu tavoitetilaksi, käsitykseksi siitä, miten perustehtävää toteutetaan tulevaisuudessa ja millainen merkitys sillä on. Inspiroivaksi suunnaksi.

Olen havainnut, että tulevaisuustarina ohjaa toimintaa ja inspiroi jo syntyessään, sen työstövaiheessa. Osa tulevaisuustarinoita työstävissä ryhmissä mukana olleista on kertonut ajattelevansa tavoitteellisesti yrityksen tai oman yksikkönsä tulevaisuutta tässä hankkeessa ensimmäistä kertaa; arjessa ajattelu fokusoituu niin vahvasti kuukausi- kvartaali- tai vuositavoitteisiin, ettei tälle jää kaistaa. He ovat kertoneet myös alkaneensa heti miettiä tiimiensä kanssa osaamistarpeita, työkalujen ja toimintamallien kehittämistä uudella innolla.

Turvallisuuden, inspiroitumisen ja innostuksen tunteet ovat valtavia muutosvoimia. Innostunut ihminen menee vaikka läpi harmaan kiven. Suuntaa osoittavan tarinan avulla tämä inspiraatio ohjautuu oikeisiin asioihin. Siksi tulevaisuustarina on voittajan tarina.

Tulevaisuustarina luo pohjan kestävälle menestykselle. Jos teidänkin strategianne kaipaa tarinaa yhdistämään ihmiset, otathan yhteyttä!

Tv. Kati Keronen
040 576 1704