Sykähdyttävä strategia

Moni pohtii, miten viedä strategia käytäntöön ja innostaa ihmiset tekemään yhdessä tavoitteesta totta. Ehkä sinäkin?

Vain merkityksellinen strategiatarina sitouttaa

Strategian tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä näkemään ja ymmärtämään oman työnsä tulevaisuus: mihin olemme matkalla ja miksi, miksi meidän kannattaa tavoitella juuri tätä ja mitä tämä kaikki tarkoittaa minulle. Ihminen pystyy toteuttamaan vain sen, minkä pystyy kuvittelemaan. Strategia on muotoiltava ihmisten kielelle ja viestittävä siten, että ihmisaivot kykenevät sisäistämään ja muistamaan sen. Ihmisten toimintaa muutetaan muuttamalla viestintää.

Mietitkö

  • Miten motivoida ihmiset mukaan toteuttamaan muutosta?
  • Miten sanallistaa strategia ja sen tavoitteet ihmisiä kiinnostaviksi?
  • Miten osallistaa kaikki yhteiseen strategiatyöhön?
  • Miten saada koko henkilöstö viestimään strategian mukaisesti?

Autamme tekemään strategiastasi sykähdyttävän

Strategian viestinnällinen fasilitointi

Selkeällä, ihmisiä puhuttelevalla muotoilulla ja sanoituksella voit tehdä ihmeitä strategian elinkelpoisuudelle ja kiinnostavuudelle. Viestinnällinen fasilitointi auttaa kirkastamaan strategian ydinajatukset ja sanoittaa ne tavalla, joka synnyttää innostusta niin hallituksessa kuin henkilöstössä.

Strategiatarina

Tulevaisuuteen suuntaavalla strategiatarinalla voit rakentaa turvallista siltaa tästä hetkestä tulevaisuuteen sekä auttaa ihmisiä näkemään muutoksen merkityksen, tavoitetilan ja oman roolinsa. Vaikuttavan strategiaviestinnän pohjan rakentava tarina muotoilee strategian ihmiselle helposti muistettavaan ja sisäistettävään muotoon.

Toiminnallistamisen työkalut

Tarinan pohjalta strategiaa on helppo lähteä avaamaan ja viemään
osaksi arkea erilaisin sovelluksin. Yhdessä voimme tuottaa strategiaa toiminnallistavia
oppaita, artikkelisarjoja, videoita, pelejä, tapahtumia tai esimiesten viestinnän
koulutusta ja tukimateriaaleja. 

Asiakkaidemme kertomaa

”Strategiatarinan työstämisen jälkeen on tapahtunut huikeaa kehittymistä asiantuntijuudessa, ja ihmisiä on jo siirtynyt vaativampiin tehtäviin. Aiemmin mahdottomaksi nähdyt toimintatavat nähdään nyt mahdollisina. Tarinan ansioista ihmiset ovat alkaneet nähdä, että muutosta tarvitaan ja sitä pystytään tekemään yhdessä.”
Henkilöstöjohtaja organisaationsa strategiatarinasta
”Strategia oli todella hyvä. Tavoitteellinen, looginen ja persoonallinen. Sitä oli helppo lukea ja ajatuksiin oli helppo yhtyä.”
Hallituksen puheenjohtaja merkitykselliseksi muotoillusta strategiasta
”Tulevaisuustyökirjassa parasta olivat viimeiset sivut, joiden avulla voi arvioida ja peilata strategiaa omaan työhön.”
Työntekijä strategiaa juurruttavasta henkilöstön työkirjasta

Strategiaviestintä on maratonmatka

Olit sitten strategian kanssa missä vaiheessa matkaa tahansa, viestinnän vaikuttavuutta voi aina parantaa. Joko aloitetaan?

Ajatuksiamme strategian viestimisestä

Esimiehet kaipaavat tukea strategiaviestintään

Tarve sekä välittömään ja avoimeen viestintään että tulevaisuutta luotaavaan strategiaviestintään kasvaa jatkuvasti. Esimiehillä on molemmissa viestintätehtävissä usein iso rooli, ja he tarvitsevat tukea tässä tärkeässä tehtävässä.…

Lue koko postaus
Esimiehet kaipaavat tukea strategiaviestintään
Omalta tuntuva strategiaviestintä mahdollistaa muutoksen

Omalta tuntuva strategiaviestintä mahdollistaa muutoksen

Nopeasti muuttuvassa, epävarmassa ja yhä monimutkaisemmassa ajassa strategian merkitys yhteisen suunnan ja päämäärän selkeyttäjänä vain korostuu. Samalla korostuu strategiaviestinnän kyky…

Lue koko postaus

Strategiatarina yhdistää ihmiset saman merkityksen taakse

Työelämä pirstaloituu, yhä useampi työllistää itse itsensä ja tekee töitä niiden tahojen kanssa, joilla on samankaltainen näkemys tulevaisuudesta. Työn murros…

Lue koko postaus
Strategiatarina yhdistää ihmiset saman merkityksen taakse